Publikacje

Materiały edukacyjne prezentują narzędzia i techniki pracy, jakie stosujemy w prowadzonych przez nas warsztatach.

Licencja Creative Commons
Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji zezwala na korzystanie ze swoich materiałów na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported. Czyli – jeśli chcesz się dzielić z innymi naszymi materiałami, czyń to śmiało, podając źródło: Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji.

Głos Twoje narzędzie pracy i ekspresji

Giełda Twórców

glos_myszkaMarzena Motyl jest współautorką książki „Głos – język – komunikacja” pod red. A. Myszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014:
część IV. Techniki usprawniające emisję głosu (w tym o metodzie Strielnikowej).

 

 

 

 

 

 

 Publikacja Marzeny Motyl z Fundacji OVO „Głos – Twoje narzędzie pracy i ekspresji” znalazła się w wykazie literatury obowiązkowej dla studentów Akademii Teatralnej w Białymstoku. Kliknij tu

Skomentuj