Publikacje

Materiały edukacyjne prezentują narzędzia i techniki pracy, jakie stosujemy w prowadzonych przez nas warsztatach.

Licencja Creative Commons
Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji zezwala na korzystanie ze swoich materiałów na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported. Czyli – jeśli chcesz się dzielić z innymi naszymi materiałami, czyń to śmiało, podając źródło: Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji.

Głos Twoje narzędzie pracy i ekspresji

Giełda Twórców

glos_myszka
Marzena Motyl jest współautorką książki „Głos – język – komunikacja” pod red. A. Myszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014:część IV. Techniki usprawniające emisję głosu (w tym o metodzie Strielnikowej).


Publikacja Marzeny Motyl z Fundacji OVO „Głos – Twoje narzędzie pracy i ekspresji” znalazła się w wykazie literatury obowiązkowej dla studentów Akademii Teatralnej w Białymstoku. Kliknij tu

dorosły podnosi dziecko
Publikacja, której tematem jednego z rozdziałów jest śpiew biały i jego funkcja terapeutyczna – na bazie wywiadów z Marzeną Motyl i Witoldem Kozłowskim z Fundacji OVO:
„Od źródła poprzez artyzm, aż po terapię głosu. Rozważania na temat białego śpiewu w świetle rozmów z praktykami”.
Dziękujemy autorom dr Annie Walencik–Topiłko i dr hab. Grzegorzowi Kołodziejowi z Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego za zaproszenie nas do współtworzenia tej publikacji.

Skip to content