Emisja głosu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZapraszamy na zajęcia emisji głosu w formie:
– warsztatów w grupie,
– lekcji indywidualnych,
– wykładów i prezentacji.

Osobom początkującym polecamy warsztaty grupowe – dzięki temu będziesz mógł w krótkim czasie poznać podstawy emisji głosu. KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY
Jeśli masz konkretny problem z głosem, nad którym chciałbyś popracować – zapraszamy na lekcje indywidualne.
Grupy wokalne zapraszamy  na konsultacje.
Chętnie poprowadzimy zajęcia z emisji głosu w Twojej miejscowości.
KLIKNIJ I SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

 

Szkolenie i rehabilitacja głosu – indywidualne zajęcia emisji głosu w mowie i śpiewie.

Czasem ściska nas coś w gardle,
by nie dopuścić głosu serca do głowy lub vice versa.

Stanisław Jerzy Lec

Chcesz zmienić barwę swojego głosu? Wzmocnić głos? Obniżyć? Usprawnić oddech? Oddciążyć gardło? Nauczyć się prawidłowo używać swój głos?
Zapraszamy na nasze zajęcia. Uczymy naturalnej emisji głosu – kształcimy głos w kierunku naturalnej barwy i pełnego brzmienia.
Naszą metodę pracy opieramy na współczesnej wiedzy o emisji i psychologii głosu oraz badaniach etnomuzykologów z Europy Wschodniej. Uczymy naturalnej emisji głosu opartej na otwartym głosie, który występuje na całym świecie w kulturach etnicznych i jest człowiekowi przyrodzony.
Głos traktujemy jako element struktury psychofizycznej człowieka. Dlatego koncentrujemy się na odkrywaniu niepowtarzalnego, właściwego każdej osobie piękna naturalnego głosu.
Poza rozwijaniem możliwości głosowych, nasze zajęcia zwiększają świadomość ciała, kształcą umiejętności w zakresie przezwyciężania złych nawyków emisyjnych oraz ochrony narządów służących jego wydawaniu.
Ćwiczenia uczą samoświadomości i samoakceptacji swojego głosu.

Proponujemy pracę nad emisją i impostacją głosu (z uwzględnieniem higieny głosu):
– ćwiczenia relaksacyjne,
– wzmacnianie i uelastycznianie mięśni biorących udział w oddychaniu,
– podparcie oddechowe,
– ekonomia oddechu,
– fonacja,
– uruchamianie pracy rezonatorów,
– siła głosu,
– barwa głosu,
– elementy artykulacji,
– ćwiczenia na tekstach mówionych i śpiewanych.

Proponowany zakres merytoryczny zajęć indywidualnych:

I. ROZGRZEWKA APARATU MOWY

1. Ćwiczenia rozciągające wszystkie mięśnie odpowiedzialne za poprawną pracę aparatu mowy.
2. Ćwiczenia redukujące napięcie psychofizyczne.

II. ĆWICZENIA ODDECHOWO-ARTYKULACYJNE

1. Ćwiczenia fizyczne całego ciała.
2. Seria ćwiczeń wyzwalająca poprawny oddech przeponowo-żebrowy pozwalająca uzmysłowić istnienie i funkcjonowanie przepony i całego układu oddechowego.
3. Gimnastyka oddechowa według metody A. Strielnikowej.
4. Ćwiczenia wydłużania fazy wydechowej.

III. ĆWICZENIA EMISJI GŁOSU

1. Połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych.
2. Ćwiczenia sprężystości, siły i wysokości głosu.
3. Praca nad rezonatorami.
4. Praca nad miękkim atakiem dźwięku
7. Higiena pracy z głosem.

IV. PRACA NA KONKRETNYCH PIOSENKACH (dla zainteresowanych)

1. Ćwiczenia mające na celu poszerzenie skali głosu.
2. Wprawki wokalne ulepszające brzmienie głosu w niewygodnych rejestrach.
3. Ćwiczenie techniki śpiewu białego (otwarty pełny głos).
4.Technika śpiewu białego (etnograficznego) w zastosowaniu do tradycyjnych pieśni słowiańskich z archiwów etnomuzykologicznych.
5. Wykonywanie pieśni w manierze etnograficznej.
6. Praca nad tekstem pieśni i wymową.
7. Szlifowanie detali manier wokalnych różnych regionów słowiańszczyzny.
8. Dobór repertuaru.
9. Próba poszukiwań odpowiedniej interpretacji piosenki.
10. Przygotowanie do publicznego występu.

Czas i zakres merytoryczny: do uzgodnienia
Miejsce: Wrocław
Koszt: 100 zł za lekcję dla 1 osoby, 150 zł za lekcję dla 2 osób, 200 zł za lekcję dla 3 osób.
(Lekcja trwa 1 godzinę zegarową)

Lekcję można odwołać 24 godziny przed jej rozpoczęciem bez konsekwencji finansowych.
Po pierwszych dwóch lekcjach następuje ustalenie długofalowego harmonogramu pracy z uczniem.

PROWADZENIE:
WITOLD KOZŁOWSKI
Spójrz, jakie to piękne. Przyłącz się do mnie i razem się tym delektujmy. (L.Buscaglia)
Od 20 lat prowadzę warsztaty śpiewu i pracy z głosem. Moi uczniowie są laureatami konkursów i festiwali, liderami zespołów muzycznych, instruktorami śpiewu. Specjalizuję się w naturalnej emisji głosu. Na co dzień prowadzę warsztaty w Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji i jestem wokalistą zespołu OVO. Moja metoda pracy nad głosem była prezentowana m.in. na: – Konferencji Logopedycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim (2012), – III Ogólnopolskiej Konferencji dla Pedagogów i Instruktorów „Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – Wydobyć Siebie dla Siebie” (Gdańsk 2006) oraz opisana w książkach: – „Głos-język-komunikacja” (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014), – „Animacja kultury. Metody. Działania. Inspiracje” (Warszawa 2005), w magazynie psychologicznym „Sens” (styczeń 2019) – „Głos odnaleziony w ciele. Czego dowiesz się o sobie podczas warsztatów ze śpiewu białego?”. Pracowałem jako konsultant wokalny dla wytwórni OPUS FILM, Cieszyńskiego Studia Teatralnego, Teatru Elipsa, Pilskiego Teatru Wirtualnego, zespołów folkowych Percival, Krzikopa, Vidlunnia, Sudarynja, Tygiel Folk Banda, Pole Chońka, Drewno, Łysa Góra, Zespołu Regionalnego ISTEBNA, Sokotuchy, chóru Quasi Coro. Jako wokalista brałem udział w projektach Kapeli ze Wsi Warszawa i zespołu Żywiołak. Na zaproszenie Grzegorza Brala i Anny Zubrzycki w latach 1996-1998 uczestniczyłem w pracach nad powołaniem Teatru Pieśń Kozła oraz grałem w pierwszym spektaklu zespołu Pieśń Kozła – dytyramb. Prowadziłem warsztaty dla Fundacji Braci Golec, pracowników socjologii Uniwersytetu Łódzkiego i logopedów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Współpracowałem z Galerią Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Ośrodkiem Terapii i Rozwoju „Zakątek” w Radomsku, Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. Brałem udział w wyprawach terenowych do Europy Wschodniej i na Bałkany. Współtworzyłem zespół Percival-OVO.

Kliknij i sprawdź opinie moich uczniów

WITOLD KOZŁOWSKI: Kiedy śpiewam pieśń białym głosem, czuję dźwięk fizycznie w ciele. To są wibracje, które czuję w kościach, plecach, uszach, nosie i czaszce. Jeśli znajdzie się kogoś, kto podobnych rzeczy szuka w śpiewie, to można spotkać się: pośpiewać i wymienić się wibracją. Tak naprawdę pieśni są bardziej dla śpiewaków niż dla słuchaczy. Znacznie większą frajdę ma osoba, która śpiewa, niż ta, która słucha. Po prostu działanie pieśni można poczuć dopiero wtedy, kiedy samemu zacznie się je śpiewać.
Więcej: w artykule-wywiadzie „Rozmawiać pieśnią kliknij

 

Skip to content