Webinar: Higiena głosu dla nauczycieli

Webinar: Higiena głosu dla nauczycieli

25 października poprowadzimy webinar o pracy z głosem dla nauczycieli i edukatorów związanych ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog.
Webinar poprowadzi Witold Kozłowski z Fundacji OVO.