dorosły podnosi dziecko

Biały śpiew w terapii – OVO w publikacji

Ukazała się publikacja „Od rozwoju dziecka przez terapię”, w której jeden z rozdziałów poświęcony jest białemu śpiewowi i jego funkcji terapeutycznej: „Od źródła poprzez artyzm, aż po terapię głosu. Rozważania na temat białego śpiewu w świetle rozmów z praktykami”.
Dziękujemy autorom dr Annie Walencik–Topiłko i dr hab. Grzegorzowi Kołodziejowi z Instytutu Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego za zaproszenie nas do współtworzenia tej publikacji.