Zasady zapisów i uczestnictwa

 1. Każdy warsztat jest odrębną całością.
 2. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenie – poprzez wypełnienie formularza zapisów on-line.
 4. Po otrzymaniu naszej akceptacji zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty rezerwacyjnej w ciągu 3 dni roboczych (nie później niż ostatniego dnia zapisów) gotówką lub na konto Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji:
  Volkswagen Bank direct 79 2130 0004 2001 0314 0613 0001 z dopiskiem „warsztaty“ + imię i nazwisko uczestnika.
  Dokonaną wpłatę należy zasygnalizować mailem (fundacjaovo@gmail.com) lub sms-em (663 336 963).
 5. Zrezygnować z warsztatu można najpóźniej do ostatniego dnia zapisów. Po tym terminie nie zwracamy wpłat. W przypadku rezygnacji do ostatniego dnia zapisów zwrotowi podlega pełna wpłata.
 6. Pozostałą część opłaty uczestnik jest zobowiązany uiścić przed rozpoczęciem zajęć.
 7. W przypadku niektórych warsztatów opłata rezerwacyjna jest równa pełnej odpłatności za warsztat.
 8. Na życzenie uczestnika wystawiamy zaświadczenie o udziale w programie. Zaświadczenia zostaną rozdane na zakończenie warsztatów.
 9. Nie ma możliwości obserwowania warsztatów wokalnych. Również przez dzieci / osoby towarzyszące / gości.
 10. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, przebywają na warsztatach tylko w towarzystwie dorosłych opiekunów, po okazaniu pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w warsztatach.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo własności wszelkich zdjęć i nagrań powstałych w czasie programu oraz używania ich do realizacji celów statutowych Fundacji OVO.
 12. Na warsztatach obowiązuje zakaz nagrywania. Nagrywanie fragmentów pieśni jest możliwe tylko w czasie wskazanym przez instruktora.
 13. W czasie zajęć dla dzieci obowiązuje zakaz używania elektroniki i smartfonów.
 14. Aby z powodu choroby czy innych zdarzeń losowych nie stracić wniesionej za warsztaty opłaty, polecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
 15. Przesłanie ankiety zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją „Zasad zapisów i uczestnictwa”.
 16. Organizator nie odpowiada za szkody zaistniałe w trakcie trwania warsztatów, które powstały wskutek działania siły wyższej.