Spotkania ze sztuką tradycyjną dla dzieci

Spotkania ze sztuką tradycyjną dla dzieci

Od 25 października do 20 grudnia 2013 r. realizujemy program „Spotkania ze sztuką tradycyjną”.
W ramach Spotkań odbędą się cykle warsztatów:
– Żywa Galeria Instrumentów,
– Spotkania z Rękodziełem.logo_wroclawia

Warsztaty odbędą się dla dzieci w szkołach i przedszkolach we Wrocławiu (SP 3, SP 17, SP 118, SP 95, SP 37, Przedszkole Nr 149, Przedszkole Integracyjne Nr 125).

 

Warsztaty są dofinansowane przez Gminę Wrocław
jako „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży”.

Fundacja OVO