Pieśni od serca - warsztaty śpiewu białego

Pieśni od serca – warsztaty śpiewu białego

  1. Informacje ogólne
  2. Program warsztatów
  3. Filozofia warsztatów
  4. Prowadzący

Zapraszamy na wokalną przygodę w świat dawnych, choć tak aktualnych uczuć.

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY!

Długoweekendowe warsztaty śpiewu białego – Pieśni od serca
19-22 czerwca 2014, Załęczański Park Krajobrazowy

Dla kogo?
Warsztaty są adresowane do osób, które lubią śpiewać, lubią poznawać nowe pieśni, chciałyby rozwinąć swoje umiejętności głosowe i doświadczyć przyjemności śpiewu wspólnotowego. Nie ma wymagań co do posiadanych muzycznych doświadczeń, umiejętności czy wiedzy.

KOSZT UCZESTNICTWA: 425 zł (program warsztatowy, obiady, zakwaterowanie w 2-,3-osobowych pokojach)

ZGŁOSZENIA do 5 czerwca 2014 przez wypełnienie formularza
MIEJSCE: Kępowizna (Załęczański Park Krajobrazowy) k. Wielunia
Ośrodek „Warta” znajduje się w lesie sosnowym w zakolu Warty, miejscu bardzo atrakcyjnym przyrodniczo. Możliwość korzystania z rowerów i kajaków.
DOJAZD: bezpośredni autobusem z Wielunia. Wysiadamy na przystanku „Kałuże/Kępowizna01” (następny po przystanku „Kępowizna/zlewnia mleka01”). Stamtąd idziemy 150 metrów do ośrodka „Warta” położonego po lewej stronie drogi. Można też poprosić kierowcę o wysadzenie koło ośrodka.


Wyświetl większą mapę

PROGRAM WARSZTATÓW:
W programie: ćwiczenia oddechowo-emisyjne, rozgrzewka głosowa, nauka pieśni, warsztaty krywulki (łemkowskiej biżuterii z drobnych koralików), filmy i prezentacje. Materiał muzyczny oraz ćwiczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.
Warsztaty śpiewu białego na bazie wielogłosowych pieśni lirycznych poruszających temat miłości. Z kilku obszarów słowiańszczyzny, wywodzące się z tradycyjnych społeczności. Pieśni liryczne dawały możliwość wyrażenia emocji i retrospekcji. Śpiewy te związane były ze sferą emocjonalną człowieka jako członka grupy, w której spędzał całe swoje życie. Tworzyły one poczucie silnej więzi grupowej oraz dawały możliwość jednostce pełnego zaistnienia w społeczności. Wykonywaniu śpiewów towarzyszyła atmosfera dużego emocjonalnego zaangażowania.

Czwartek
18:00-20:30 warsztaty

Piątek
9:00 gimnastyka oddechowa wg metody Strielnikowej
11:00-13:30 warsztaty
14:00 obiad
15:30-18:00 warsztaty
20:00 warsztaty krywulki – łemkowskiej biżuterii z koralików

Sobota
9:00 gimnastyka oddechowa wg metody Strielnikowej
11:00-13:30 warsztaty
14:00 obiad
15:30-18:00 warsztaty
20:00 filmy, prezentacje

Niedziela
8:30 gimnastyka oddechowa wg metody Strielnikowej
10:00-12:30 warsztaty
13:00 obiad
14:30-16:00 warsztaty

Warsztaty weekendowe to pigułka intensywnej pracy nad techniką głosu białego (naturalna emisja głosu) w kontekście śpiewu wielogłosowego opartego na współpracy w grupie:
– aktywnym oddechem,
– otwartym mocnym głosem,
– świadomym kreowaniem barw dźwięku,
– współbrzmieniem w wielogłosie,
– śpiewem wspólnotowym.

Warsztaty są prowadzone metodą pracy grupowej, angażującą uczestników w uczenie się przez własne doświadczenie w grupie, rozwijającą samoświadomość i postrzeganie głosu jako wyrazu osobowości człowieka a śpiewu wspólnotowego jako efektu współpracy w grupie.

Każda część cyklu (złożonego z poszczególnych warsztatów weekendowych) jest odrębna całością poświęconą innemu tematowi związanemu ze śpiewem tradycyjnym. Tematy te są pretekstem do pracy nad techniką śpiewu białego (jasnym otwartym głosem) i pracą w grupie nad wielogłosem.

FILOZOFIA WARSZTATÓW
Śpiew traktujemy jako proces psychofizyczny, nierozłącznie związany z człowiekiem jako całością.
Uważamy, że kluczem do śpiewania pełnym otwartym głosem jest połączenie rozluźnienia z koncentracją. W swojej pracy posługujemy się metodami aktywnymi angażujących uczestników w uczenie się przez własne doświadczenie w grupie – zakładamy, że taki sposób uczenia się jest najbardziej efektywny. Wierzymy, że śpiew jest umiejętnością dostępna dla każdego człowieka i że najwięcej satysfakcji daje śpiewanie w grupie – śpiewanie oparte na uważności i umiejętności współdziałania. Muzyka tradycyjna zakłada istnienie pewnej społeczności – nie jest nastawiona na kształcenie solistów, ale na budowanie więzi. Grupa skłócona – obojętnie czy jest to społeczność wioski czy międzynarodowa grupa warsztatowa – nie osiągnie nigdy należytego brzmienia. Harmonijny wielogłos jest więc tutaj czymś więcej niż tylko pokazem umiejętności muzycznych.

PROWADZĄCY

m.koch image 0221 Witold Kozłowski
Ur. w 1972 r. Instruktor pracy z głosem i śpiewu białego Fundacji OVO. Twórca zespołu OVO. Posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów śpiewu białego i pracy z głosem. Specjalizuje się w naturalnej emisji głosu. Pracował jako konsultant wokalny dla wytwórni OPUS FILM, Cieszyńskiego Studia Teatralnego, Pilskiego Teatru Wirtualnego, zespołów folkowych Vidlunnia, Tygiel Folk Banda, Pole Chońka, Zespołu Regionalnego ISTEBNA. Jako wokalista brał udział w projektach Kapeli ze Wsi Warszawa i zespołu Żywiołak. Prowadził warsztaty dla Fundacji Braci Golec, pracowników socjologii Uniwersytetu Łódzkiego i logopedów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Współpracuje z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju „Zakątek” w Radomsku. Występował w Teatrze Pieśń Kozła. Stale współpracuje z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Inicjator wypraw do Europy Wschodniej i na Bałkany. Jego autorska metoda pracy nad głosem była prezentowana na III Ogólnopolskiej Konferencji dla Pedagogów i Instruktorów „Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – Wydobyć Siebie dla Siebie” (Gdańsk 2006) oraz opublikowana w książce „Animacja kultury. Metody. Działania. Inspiracje” (Warszawa 2005).

WITOLD KOZŁOWSKI: Kiedy śpiewam pieśń białym głosem, czuję dźwięk fizycznie w ciele. To są wibracje, które czuję w kościach, plecach, uszach, nosie i czaszce. Jeśli znajdzie się kogoś, kto podobnych rzeczy szuka w śpiewie, to można spotkać się: pośpiewać i wymienić się wibracją. Tak naprawdę pieśni są bardziej dla śpiewaków niż dla słuchaczy. Znacznie większą frajdę ma osoba, która śpiewa, niż ta, która słucha. Po prostu działanie pieśni można poczuć dopiero wtedy, kiedy samemu zacznie się je śpiewać.
Więcej: w artykule-wywiadzie „Rozmawiać pieśnią kliknij

m.koch image 0225Marzena Motyl
Ur. w 1974 r. Dyplomowany instruktor emisji głosu (dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego) i trener Fundacji OVO. Absolwentka Szkoły Trenerów BAZA 2005. Prowadziła warsztaty emisji głosu i pracy nad oddechem na Sesjach Logopedycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Wokalistka zespołu OVO od 1997 r. – śpiewa w manierze etnograficznej i zajmuje się praktycznymi aspektami techniki śpiewu białego w tradycyjnej muzyce wokalnej Środkowo-Wschodniej Słowiańszczyzny. To doświadczenie wokalne łączy ze współczesną wiedzą na temat emisji głosu. Jej dziadkowie przybyli na Dolny Śląsk z Kresów – terenów obecnej Ukrainy i Białorusi. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.