OVO na konferencji

OVO na konferencji

14 czerwca 2013 r. odbędzie się konferencja podsumująca projekt „Wiele kultur – jeden Wrocław. Co możemy osiągnąć dzięki idei wielokulturowości we Wrocławiu?”

Wystąpimy na niej z prezentacją:
Muzyka jako narzędzie integracji społeczno-kulturowej.  Prelekcja
z wykorzystaniem instrumentów pochodzących z różnych stron świata.

Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49
godz. 12:15